Data Kependudukan
Kecamatan gunung Megang
         Berdasarkan sensus penduduk tahun 2012 jumlah penduduk
kabupaten Gunung Megang sebanyak 36.680 Jiwa. dengan jumlah KK
18.750, dengan laju pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap
tahunya sebesar 2% / Tahun.
         Persebaran penduduk kecamatan gunung megang tidak merata,
desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah desa gunung megang
luar dan gunung megang dalam. Kedua desa tersebut dihuni oleh
sekitar 36,75% penduduk.